SPRAWY PRAWNE
kontakt

FUNDACJA

SPRAWY PRAWNE
kontakt

SPRAWY PRAWNE

W związku z toczącymi się pracami nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt, nasza Fundacja, we współpracy z adwokat Mają Kozik, nie mogła nie zabrać głosu w tej ważnej dyskusji.

Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza szereg rewolucyjnych – od dawna wyczekiwanych przez wszystkich miłośników braci mniejszych – zmian, do których należy m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i ograniczenie uboju rytualnego.

W naszej praktyce najczęściej walczymy z przejawami niehumanitarnego traktowania zwierząt będących towarzyszami człowieka, zazwyczaj psów i kotów. Z tego względu, treść poprawki wprowadzonej do ustawy przez Sejm na ostatnim etapie jego prac wzbudziła nasze zaniepokojenie.

Jej realną konsekwencją będzie bowiem ograniczenie uprawnień organizacji społecznych, do których celów statutowych należy ochrona zwierząt, do dokonywania odbioru interwencyjnego zwierząt traktowanych niehumanitarnie przez ich właścicieli lub opiekunów (m.in. utrzymywanych w złych warunkach bytowania, wychudzonych, odwodnionych i nieleczonych mimo takiej konieczności).

Sprzeciwiamy się również ograniczeniu kręgu organizacji uprawnionych do podejmowania określonych w ustawie działań tylko do podmiotów, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Przygotowaliśmy więc opinię, w której – korzystając z naszej wiedzy, dotychczasowego doświadczenia i spostrzeżeń – odnieśliśmy się do uchwalonych przez Sejm zmian. Nasze stanowisko przedłożyliśmy Komisji Ustawodawczej Senatu w dniu 22 września 2020 r. Również senatorowie niebędący członkami Komisji mogą się z nim zapoznać, na co gorąco liczymy.

Mamy nadzieję, że odpowiednie poprawki zostaną zgłoszone przez senatorów, a prawna ochrona zwierząt ostatecznie ulegnie wzmocnieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą opinią.

 

Godziny Pracy

Juliusza Lea 116 , 30-133 Kraków

pon – pt: 8:00 – 17:00